Mroczek, R. (2020). Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 53–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.17