Klepacka, A., & Bagińska, M. (2018). The Use of CSR Measurement Matrix in the Aspect of Sustainable Development. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 80–87. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.7