Stańko, S., & Mikuła, A. (2018). Tendencje na rynku mleka na świecie i w Polsce w latach 2000 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 235–247. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.22