Tereszczuk, M., & Mroczek, R. (2018). Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 299–308. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.27