Cherevyk, D., & Hamulczuk, M. (2018). Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 33–43. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.32