Grochowska, R., & Ambroziak, A. (2018). Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 82–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.36