Jaroszewska, J., & Rembisz, W. (2018). Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 105–116. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.38