Kłobukowski, F., Skotnicka, M., & Śmiechowska, M. (2018). Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 140–148. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.41