Kołodziejczak, W. (2018). Occupational Situation of the Rural Farming and Landless Population in Poland in 2002-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 156–165. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.43