Krzyżanowski, J. (2018). The Evaluation of Implementation of Agricultural Sustainable Development Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 175–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.45