Parlińska, M., & Pagare, A. (2018). Food Losses and Food Waste Versus Circular Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 228–237. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.50