Buriak, R., Artish, V., & Orlykovskyi, M. (2018). Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 59–66. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.66