Grzybek, M., & Szopiński, W. (2018). Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 134–143. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.72