Klepacka, A., Florkowski, W., & Wójcik, K. (2018). Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 165–172. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.75