Pasińska, D. (2018). Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 38–49. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.95