Aboelnaga, S. (2018). The Necessary Modification of the Regional Development Methods Regarding to Climate Change Along the Nile River. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 69–79. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.98