Balanovska, T., & Wyrzykowska, B. (2018). The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 92–101. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.100