Bąk-Filipek, E. (2018). Changes in the EU Beef Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 102–111. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.101