Bednarz, J., & Zuba-Ciszewska, M. (2018). Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 112–121. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.102