Boczar, P. (2018). Białko roślinne – źródła, koszty produkcji i jakość. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 122–132. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.103