Glazkova, I., Kozioł-Kaczorek, D., & Shmatko, S. (2018). Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 146–151. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.105