Grużewska, A., Gugała, M., & Zarzecka, K. (2018). Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 152–161. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.106