Kacprzak, M., Król, A., & Radziszewska, M. (2018). European Integration Influence on the Development of Human Capital of Small and Medium Enterprises in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 236–249. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.114