Kułyk, P., & Augustowski, Łukasz. (2018). Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 295–303. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.119