Kuźniar, W., & Kawa, M. (2018). Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 304–312. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.120