Laskowska, E., & Twardowska, A. (2018). Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 323–332. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.122