Łukasiewicz, K. (2018). Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 333–344. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.123