Maciejewski, G. (2018). Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 345–358. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.124