Pawlak, K., & Jabkowski, D. (2018). Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 370–381. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.126