Popovych, A. (2018). Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 395–406. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.128