Szwacka-Mokrzycka, J., & Letkowski, G. (2018). Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 463–472. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.134