Utnik-Banaś, K. (2018). Dynamika światowej produkcji mięsa drobiowego w latach 1965 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 473–480. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.135