Żak, K. (2018). Poland’s Position on the Investment Development Path. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 515–524. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.139