Czyżewski, A., & Staniszewski, J. (2017). Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 31–42. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.3