Kosicka-Gębska, M., Gębski, J., Jeznach, M., Kwiecińska, K., & Tul Krzyszczuk, A. (2017). Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 95–105. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.9