Rosiak, E. (2017). Światowy rynek olejów roślinnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 173–181. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.16