Pawlak, K. (2017). Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 199–210. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.39