Rembisz, W., & Waszkowski, A. (2017). Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 211–223. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.40