Rokicki, T., & Golonko, M. (2017). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 224–233. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.41