Stańko, S., & Mikuła, A. (2017). Tendencje na rynku mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 234–243. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.42