Syp, A. (2017). Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 244–255. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.43