Górska, A., & Krawiec, M. (2017). Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 81–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.55