Davydenko, N., & Wasilewska, N. (2017). Paradigm of Financial Provision of the Agricultural Land Restoration in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 41–51. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.80