Gajos, E. (2017). Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 68–77. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.82