Górska, A., & Krawiec, M. (2017). Statistical Analysis of Soft Commodities Returns in the Period 2007-2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 85–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.84