Jacková, S., Dobošová, Ľudmila, Kadlečíková, M., & Kapsdorferová, Z. (2017). Food Security and Self-Sufficiency in Europe. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 111–119. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.87