Krzyżanowski, J. (2017). The Standard Model of Trade and the Marshall – Lerner Condition. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 193–198. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.95