Łukasiewicz, K. (2017). Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 210–217. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.97