Matyja, M. (2017). A Comparative Study of Profitability of Agricultural Cooperatives in Poland and Around the World. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 218–227. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.98