Rytko, A. (2017). The Economic Development in the Context of the Development of Foreign Trade in Poland – a Comparison to some EU Countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 271–279. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.103